Advokátka Liberec

Mgr. et PhDr. Blanka Jedličková

Advokátka Liberec

Mgr. et PhDr. Blanka Jedličková

Advokátka Liberec

Mgr. et PhDr. Blanka Jedličková

Právní služby ve všech oblastech

Poskytuji komplexní právní a poradenské služby ve všech oblastech českého práva, včetně práva Evropské unie.

Komplexní poradenství

v oblasti českého práva a práva Evropské unie

Zastupování klientů

v soudních, správních a arbitrážních řízeníc

Zpracování právních rozborů

Normal distribution of letters a long established fact that a reader.

Zastupování klientů

v doménových sporech vedených na online platformách rozhodčích soudů (ADR)

Sepis a přípomínkování

sepis a připomínkování smluvní a jiné právní dokumentace.

Nemovitosti

Normal distribution of letters a long established fact that a reader.

Specializace

Na své kariérní dráze se specializuji zejména na:

● obchodní a korporátní právo
● právo duševního a průmyslového vlastnictví
● právo nekalé soutěže
● občanské a rodinné právo
● pracovní právo
● nemovitosti
● trestní právo
● správní právo a přestupky
● zastupuji klienty v soudních i arbitrážních sporech

Image

Jak spolupracuji s klienty

Zde najdete nejčastější dotazy a základní informace
Jaká je cena za mou práci?
Standardně účtuji hodinovou sazbu ve výši 2.500,- Kč. U některých služeb je možné se předem dohodnout na fixní odměně. Rovněž je možné se dohodnout na odměně za jednotlivý úkon právní služby dle advokátního tarifu.

Odměna nezahrnuje dodatečné výdaje související s právními službami, např. soudní, správní či notářské poplatky, poštovné, odměny překladatelů či znalců a jiné výdaje účelně vynaložené v zájmu klienta. Tyto náklady nese ze zákona klient.

Napište mi

Využijte formulář pro rychlý kontakt. Prosím stručně popište, s čím bych Vám mohla pomoci a zanechte mi na sebe kontaktní údaje : email a telefon.

Odesláním formuláře souhlasíte ze zpracováním Vašich údajů v souladu pro...

Prosím vypište všechna povinná pole
Prosím vypište všechna povinná pole
Prosím vypište všechna povinná pole
Prosím vypište všechna povinná pole
Image
Poskytuji komplexní právní a poradenské služby ve všech oblastech českého práva, včetně práva Evropské unie.

Kancelář

Vysoká 149/4. 460 10 Liberec 10 - Františkov
Tel. číslo:
+420 736 633 715